Arkiv
  Tip en ven         

Rødovre Tennis Klub - Nyhedsbrev


 

Sæsonstart 2023 udendørs

 

 

26. marts 2023

 

 

Indhold i dette nyhedsbrev:

 

  • Standerhejsning fredag den 21. april kl. 17.00
  • Generalforsamlingen den 6. marts og konstituering af bestyrelsen
  • Betaling af kontingenter og træningsgebyrer
  • Tegning af indendørs medlemskaber 2023/2024

 

Standerhejsning den 21. april 2023 – I hvert fald adgang til banerne

 

Idrætssekretariatet forventer at give os adgang til banerne fredag den 21. april kl. 16.00.

 

Kommunen trækker atter på HP Tennis til at stå for klargøring af banerne. Vi kan få et tidligt forår, så vi sikres adgang til banerne som anført. Men vinteren kan komme stærkt tilbage med frost/sne og/eller regn og dermed udskyde frigivelse af banerne.

 

Banerne indendørs vil være i brug til og med søndag den 30. april. Flere detaljer følger senere, når vi er sikre på vejrets udvikling.

 

Generalforsamlingen den 6. marts

 

Generalforsamlingen afholdtes den 6. marts med deltagelse af 29 medlemmer. Læs referatet ved at klikke her.

 

Bemærk, at alle kontingenter og træningsgebyrer er øget med ca. 10 % (klik for satser her). I år er der ikke adgang til hallen for Kommunens regning. Der skal spares på energi og udgifter, så vi arbejder på en løsning som før 2022. Særligt opslag om dette følger senere.   

 

Bestyrelsen består af:

 

Torben Sejer – bane- og sportsadministrator

Elisabeth Jensen – kasserer,

Helle Christensen – næstformand,

Poul Lundberg Andreasen - formand 

 

4 områder håndteres decentralt uden en direkte plads i bestyrelsen:

 

  • Junior- og eliteområdet af cheftrænerne Einar Schwarz og Marcin Gosieniecki,
  • Modtagelse, indslusning og fastholdelse af motionister (MMIF) v/cheftræner Christian Østergaard,
  • Motionistudvalget med eget aktivitetsprogram,
  • Klubhusudvalget med ansvar for fællesarealer og -rum i klubhuset, på udendørsanlægget og opholdsområdet i Tennishallen. 

Vi har modtaget en bevilling på 27.000 kr. fra en særlig DGI-/DIF-pulje til indkøb af 5 borde-/bænkesæt til anvendelse udendørs.     

 

 

Kontingenter opkræves nu og skal betales primo april for at være med fra starten!

 

Via NETS er der opkrævninger på vej til alle seniorer med betalingsfrist den 3. april. Hvis dine betalinger til klubben er tilmeldt PBS, trækkes beløbet først på dette tidspunkt. Undlad derfor at anvende manuel overførsel via netbank eller kreditkort, da du ellers kommer til at betale to gange.

 

Alle motionsspillere på heltid samt formiddagsmedlemmer modtager en opkrævning på henholdsvis 1.150 kr. og 410 kr. Passivt medlemskab koster 150 kr. 

 

Junior- og elitespillere får individuelle opkrævninger efter aftale med cheftrænerne. Dvs. at kontingentopkrævningen suppleres med en opkrævning af aftalte træningsgebyr.

 

Har du ændringer i dit medlemskab, så meld dette ind til Medlemsservice på medlemmer@roedovretennis.dk snarest.   

 

Allerede den 12.-13. april udsendes nøglekortsbreve til de medlemmer, der har betalt rettidigt. Disse medlemmer får adgang til anlægget fra det øjeblik, banerne er klar. Sene betalere må vente 1-2 uger fra betaling, da det tager så lang tid at ekspedere et medlemskab udendørs.  

 

Nøglekortet er en forudsætning for at kunne færdes på anlægget og reservere baner. Så hjælp dig selv og vores administration ved at betale til tiden. Og i år skal du ikke kassere kortet, når udendørssæsonen slutter, hvis det viser sig, at vi ikke kommer i gang med renovering af udendørsanlægget til tiden! Bestyrelsen forbeholder sig ret til at genanvende nøglekortet for 2023 også i 2024, hvis banerne mod forventning ikke kan genindvies i marts 2024.  Vi bruger ca. 75.000 kr. årligt på at købe og udsende nøglekort, så her er der med jeres hjælp en væsentlig besparelse i udsigt.

 

 

Tegning af baner indendørs for vinteren 2023/2024 sker således!

 

Indendørsmedlemmer i Rødovre Tennisklub skal også være sommermedlemmer.

 

Medlemmer med faste banetider den forløbne vinter vil fortsat få adgang til at gentegne dette medlemskab via runde NUL-ordningen. Runde 1-fasen giver mulighed for at nytegne en blok. Der er ikke mulighed for at tegne mere end 1 blok pr. medlem. Der skal fortsat være 4 medlemmer på en ansøgning til en blok om formiddagen indendørs.

 

Lørdag Morgen-medlemskab er en del af runde NUL-tilbuddet. Dog kan der komme ændringer her, hvilket i givet fald vil blive meddelt senere.

 

Vi gør som tidligere år en stor indsats for at få nye medlemmer ind i klubben. Klik her for at se nyhed om voksenintroduktion og her om arrangement i Rødovrehallen

 

Med venlig hilsen - Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub

 

 

 

   

Udsendt af:
Rødovre Tennisklub
* Informationsudvalget *
 

 


Skriv til os:
info@roedovretennis.dk

 

 

 

 

Klik her for at afmelde kommende nyhedsbreve.

Bemærk, at klubben KUN sender information til medlemmer via email. Afmelder du dette, må du finde nyt via hjemmesiden!

 

 
 


slut