Arkiv
  Tip en ven         

Rødovre Tennis Klub - Nyhedsbrev


 

Røgfrit idrætsmiljø - spørgeskemaundersøgelse

 

19. maj 2022

 

Kære medlemmer i Rødovre Tennisklub

Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn ønsker at børn og unge har et sundt idrætsliv i Rødovre Kommune, så ingen børn og unge i Rødovre Kommune lærer at ryge eller bruge snus i idrætslivet. På baggrund heraf samarbejder de i 2022, tæt sammen med brugerbestyrelser for anlæggene om, at skabe fælles retningslinjer for tobakskulturen på idrætsanlæggene. Endvidere arbejder de tæt sammen med nogle af foreningerne om at skabe nogle tobaksfrie rammer for børn og unge. Vi har valgt at indgå i samarbejdet og dialogen om at skabe gode og sunde rammer for børn og unge i foreningen, derfor vil vi spørge jer om at besvare en medlemsundersøgelse og om I vil være med I en kampagnefilm.

I forenings- og idrætslivet eksisterer der nogle steder en ubevidst røg- og snuskultur, som lærer børn og unge at ryge, bruge snus og e-cigaretter. Disse steder er det en del af det sociale liv blandt trænere, bestyrelsesmedlemmer, forældre, tilskuere og ansatte i foreninger og på idrætsanlæg. Røg- og snuskulturen i og omkring forenings- og idrætslivet påvirker børn og unges brug af røg og snus nu og senere i livet.

 

Medlemsundersøgelse

Vi vil gerne inddrage jer, da I er de primære brugere af tennisanlægget. Jeres viden og forslag til hvordan vi i foreningen kan bakke op om et røg- og snusfrit idrætsliv på tennisanlægget, har stor indflydelse på indsatsen omkring tennisanlægget. Vi vil gerne bede jer, komme med jeres inputs til indsatsen, ved at besvare spørgeskemaet på dette link, senest den 29. maj.

 

Facebook-kampagne

Der vil blive lavet en facebook-kampagne "Tak, fordi du ikke ryger - i Rødovre er vi sammen om et røgfrit idrætsliv". Filmen vil blive lavet ud fra sammen principper som denne. Der vil være filmklip fra 5-6 foreninger, og vi har mulighed for at være én af de foreninger. Alle foreninger i Rødovre Kommune får mulighed for at få et logo på til sidst. Vil du deltage i en film, enten som frivillig, træner, forældre eller bestyrelsesmedlem, kan du kontakte Anita Hyldal Pedersen fra DGI direkte på tlf. 21395982.

 

DGI Storkøbenhavn vil lave optagelser i uge 21 eller 22. Filmen vil blive optaget på stien mellem tennisbanerne. Det tager ca. 15 min. og DGI kommer med forslag til hvad der kan siges. Vi håber at nogen har lyst til at være med. Giv gerne besked til Anita senest den 29. maj.

 

De bedste hilsner

Rødovre Tennisklub

og

Anita Hyldal Pedersen

Projektleder

Et tobaksfrit idrætsliv i Danmark

21 39 59 82

ahp@dgi.dk

 

Se alle nyheder på roedovretennis.dk

 

 

 

 

   

Udsendt af:
Rødovre Tennisklub
* Informationsudvalget *
 

 


Skriv til os:
info@roedovretennis.dk

 

 

 

 

Klik her for at afmelde kommende nyhedsbreve.

Bemærk, at klubben KUN sender information til medlemmer via email. Afmelder du dette, må du finde nyt via hjemmesiden!

 

 
 


slut