Arkiv
  Tip en ven         

Rødovre Tennis Klub - Nyhedsbrev


 

 

24. marts 2022

 

Indhold i dette nyhedsbrev:

 

  • Standerhejsning fredag den 22. april kl. 17.00
  • Generalforsamlingen den 8. marts og konstituering af bestyrelsen
  • Betaling af kontingenter og træningsgebyrer
  • Tegning af indendørs medlemskaber 2022/2023

_________________________________________________

 

Standerhejsning den 22. april 2022 – I hvert fald adgang til banerne

 

Idrætssekretariatet lover adgang til banerne fredag den 22. april kl. 17.00.

 

Kommunen trækker atter på HP Tennis til at stå for klargøring af banerne. Vi kan få et tidligt forår, så vi kan få adgang til banerne som anført. Men vinteren kan komme stærkt tilbage med frost og regn og dermed udskyde frigivelse af banerne.

 

Banerne indendørs vil stadig være i brug til og med mandag den 30. april. Flere detaljer følger senere, når vi er sikre på vejrets udvikling.

 

Generalforsamlingen den 8. marts og konstituering af bestyrelsen den 21. marts

 

Generalforsamlingen afholdtes den 8. marts med deltagelse af 29 medlemmer. Læs referatet ved at klikke her.

 

Bemærk, at alle kontingenter og træningsgebyrer er øget med ca. 5 % (klik for satser her).

Ved godkendelse af budgettet fik vi også vedtaget, at klubben denne sommer kan anvende hallen 15 uger i månederne maj/juni og i august/september i perioder med høj belægning; dvs. kl. 15-21 på hverdage og 10-16 i weekenden og på helligdage. Kriterier for anvendelse af hallen udendørs følger i særskilt opslag senere.

 

Konstituering af bestyrelsen skete den 21. marts og resulterede i følgende ansvarsfordelinger:

 

Torben Sejer – bane- og sportsadministrator

Elisabeth Jensen – kasserer,

Helle Christensen – næstformand,

Poul Lundberg Andreasen - formand 

 

4 områder viser hastig udvikling, nu vi er kommet i gang igen efter Corona- nedlukningerne:

 

  • Junior- og eliteområdet forestået af cheftrænerne Einar Schwarz og Marcin Gosieniecki,
  • Modtagelse, indslusning og fastholdelse af motionister (MMIF) v/cheftræner Christian Østergaard,
  • Motionistudvalget med et helt nyt aktivitetsprogram i forhold til tidligere,
  • Klubhusudvalget med nye medlemmer og en stærk ambition om at få klubhuset frisket op inden standerhejsningen. Bemærk, at vi sidste efterår fik anskaffet en gasgrill, som et særligt grilludvalg vil sørge for kommer i brug denne sommer. Grilludvalget er underudvalg under klubhusudvalget. 

 

Alle fire områder forventes at fungere som selvstændige decentrale enheder under ansvar over for klubledelsen uden repræsentanter i bestyrelsen. I den forbindelse har bestyrelsen meddelt de 4 områdeansvarlige, hvad vilkårene er for denne decentrale organisering. Vi håber, at dette format kommer til at fungere efter hensigten.

 

Vi har modtaget en bevilling på 23.000 kr. fra en særlig DGI-/DIF-pulje til indkøb af styrketræningsudstyr. Der er håb om, at vi derigennem får indrettet et særligt rum i klubhuset til styrketræning.    

 

 

Kontingenter opkræves nu og skal betales ultimo marts for at være med fra starten!

 

Via NETS er der opkrævninger på vej til alle seniorer med betalingsfrist den 1. april. Hvis dine betalinger til klubben er tilmeldt PBS, trækkes beløbet først på dette tidspunkt. Undlad derfor at anvende manuel overførsel via netbank eller kreditkort, da du ellers kommer til at betale to gange.

 

Alle motionsspillere på heltid samt formiddagsmedlemmer modtager en opkrævning på henholdsvis 1.050 og 370 kr. Passivt medlemskab koster 150 kr. 

 

Junior- og elitespillere får individuelle opkrævninger efter aftale med cheftrænerne. Dvs. at kontingentopkrævningen suppleres med en opkrævning af aftalte træningsgebyr.

 

Har du ændringer i dit medlemskab, så sørg for at få dette meldt ind til Medlemsservice på medlemmer@roedovretennis.dk snarest.   

 

Allerede den 10. april udsendes nøglekortsbreve til de medlemmer, der har betalt rettidigt. Disse medlemmer får adgang til anlægget fra det øjeblik, banerne er klar. Sene betalere må vente 1-2 uger fra betaling, da det tager så lang tid at ekspedere et medlemskab udendørs.  

 

Nøglekortet er en forudsætning for at kunne færdes på anlægget og reservere baner. Så hjælp dig selv og vores administration ved at betale til tiden. 

 

 

Tegning af baner indendørs for vinteren 2022/2023 sker således!

 

Indendørsmedlemmer i Rødovre Tennisklub skal også være sommermedlemmer.

 

Medlemmer med faste banetider den forløbne vinter vil fortsat få adgang til at gentagne dette medlemskab via runde NUL-ordningen i begyndelsen af juni. Runde 1-fasen giver mulighed for at nytegne en blok Der er ikke mulighed for at tegne mere end 1 blok pr. medlem. I år skal der være 4 medlemmer på en ansøgning til en blok om formiddagen indendørs.

 

Lørdag Morgen-medlemskab er en del af runde NUL-tilbuddet.

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub 

 

Se alle nyheder på roedovretennis.dk

 

 

 

 

   

Udsendt af:
Rødovre Tennisklub
* Informationsudvalget *
 

 


Skriv til os:
info@roedovretennis.dk

 

 

 

 

Klik her for at afmelde kommende nyhedsbreve.

Bemærk, at klubben KUN sender information til medlemmer via email. Afmelder du dette, må du finde nyt via hjemmesiden!

 

 
 


slut