Arkiv
        

 

 

 

Vi går udendørs den 21. april 2016 kl. 17.00

 


 

Indhold i dette nyhedsbrev:

 

  • Standerhejsning 2016
  • Generalforsamlingen 8. marts
  • Kontingenter
  • Gentegning af indendørsbaner
  • Spørgeskemaundersøgelse

___________________________________________________

 

Standerhejsning 2016 

Standerhejsning udendørs sker torsdag den 21. april 2016 kl. 17.00, så man kan spille hele Bededagsferien udendørs.

 

Brugerbestyrelsen lader for 3. år i træk en ekstern leverandør stå for forårsklargøring af banerne. Vinteren kan komme stærkt tilbage med frost og megen regn i april og dermed udskyde frigivelse af banerne helt eller delvist. Banerne indendørs vil stadig være i brug til og med lørdag den 30. april.  

 

Flere detaljer senere, når vi er sikre på vejrets udvikling.

 

Det drejer sig om spilletid, viste debatten på generalforsamlingen

Generalforsamlingen den 8. marts var velbesøgt med over 40 deltagere og blev afviklet med gode debatter af de annoncerede temaer og fremfor alt var der godt humør hos hele forsamlingen. Vel nok fordi klubben har medvind på mange fronter og rigtigt mange glæder sig til at slå til bolden udendørs meget snart. 

Vi konstaterede atter fremgang i foreningen og tilslutning til den lagte linje; læs i øvrigt det officielle referat ved at klikke her.

 

Kontingenter udendørs opkræves og betales nu

Via NETS er der opkrævninger på vej til alle seniorer med betalingsfrist den 31. marts 2016. Alle motionsspillere på heltid samt formiddagsmedlemmer modtager en opkrævning på henholdsvis 930 og 310 kr. Passivt medlemskab koster 140 kr. 

 

Junior- og elitespillere får individuelle opkrævninger afstemt med træningsplanerne for samme. Dvs. at kontingentopkrævningen suppleres med en opkrævning af aftalte træningsgebyr.

 

Har du ændringer i dit medlemskab, så sørg for at få dette meldt ind til Medlemsservice på medlemmer@rt-tennis.dk snarest.   

 

Allerede den 13. april udsendes nøglebriksbrevene til alle medlemmer, der har betalt rettidigt. Dette brev er en forudsætning for at kunne færdes på anlægget og reservere baner fra den 21. april 2016. Så hjælp dig selv og vores administration ved at betale til tiden, dvs. om ca. 2 uger. 

 

Gentegning af baner indendørs for vinter 2016/2017 er i gang!…

Generalforsamlingen den 8. marts forlængede ordningen med at give medlemmer med runde NUL og runde 1 medlemskab mulighed for at gentegne samme banetid den kommende vinter. Bestyrelsen er allerede i gang med gentegningen, populært kaldet runde NUL.

 

Betaling for disse medlemskaber skal være sket inden den 30. april 2016. Er dette ikke tilfældet, fortabes muligheden for at gentegne medlemskabet.

 

Det normale udbud af baner indendørs afvikles som altid i juni måned, dog således at medlemmer, der har gentegnet en bane i runde 0, ikke kan deltage igen, før vi kommer til 2. runde. Lørdag Morgen-medlemskaber er omfattet af runde NUL-tilbuddet.

 

Stor undersøgelse blandt medlemmer og frivillige

I begyndelsen af april vil alle foreningens medlemmer og frivillige på 16 år og derover modtage en invitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. I undersøgelsen vil du blive spurgt om dit forhold til foreningen.

 

Vi vil i foreningen anvende resultaterne til at blive klogere på, hvordan vores medlemmer og frivillige ser på foreningen. På den baggrund vil vi forsøge at skabe bedre vilkår for alle.

 

Resultaterne af undersøgelsen indgår derudover i et stort forskningsprojekt, som tager sigte på at skabe bedre vilkår for idrætsforeninger i Europa. Medlemmer og frivillige fra ti lande deltager i undersøgelsen, som du kan læse mere om på følgende hjemmeside: http://www.sdu.dk/SIVSCE.

 

Vi opfordrer alle vores medlemmer og frivillige til at deltage i undersøgelsen, da vi som nævnt gerne vil kunne skabe de bedst mulige vilkår for alle, der bruger tid i foreningen.

 

Adjunkt Karsten Elmose-Østerlund fra Syddansk Universitet står for at gennemføre undersøgelsen. Han har understreget, at besvarelserne bliver behandlet fortroligt, og at alle resultater anonymiseres – både i formidlingen og over for os i foreningen.

 

Vi håber meget på, at du vil hjælpe os!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub

   

Udsendt af:
Rødovre Tennisklub
* Informationsudvalget *
 

 


Skriv til os:
info@rt-tennis.dk

 

 

 

Klik her for at afmelde kommende nyhedsbreve.

Bemærk, at klubben KUN sender information til medlemmer via email. Afmelder du dette, må du finde nyt via hjemmesiden!