Arkiv
        

 

 

 

Nyhedsbrev - 17. januar 2016

 


 

Klar til generalforsamlingen den 8. marts 2016

 

Kære medlemmer

 

Endnu en gang ønsker vi et godt nytår 2016!

 

Bestyrelsen afholdt møde den 7. januar, hvor vi lagde sidste hånd på Årsrapporten for 2015 samt budgetter m.m. for 2016. Rapporten vil blive offentliggjort på hjemmesiden om ca. 1 måned, når revisorerne Svend Aage Christensen og Bent Ejvang har afsluttet deres arbejde.

 

Men resultatet viser, at vi er kommet godt igennem 2015 med sportslig fremgang, at vi har fastholdt medlemstallet og klaret de økonomiske udfordringer, der viste sig ekstraordinært sidste år. Vi har derfor lagt et budget for indeværende år, der hviler på solid grund økonomisk og medlemsmæssigt.

 

Generalforsamling

 

Generalforsamlingen afvikles tirsdag den 8. marts. Sæt kryds i kalenderen, så I kan medvirke i fortsættelsen af sidste års livlige debat. I den forbindelse skal vi erindre om følgende passus i vores vedtægter: ”Forslag må for at kunne behandles på generalforsamlingen være indsendt til klubbens formand senest d. 31. januar.” – dvs. at I kan blot sende en mail til poul@lundberg-consulting.dk, hvis I har et forslag, der skal behandles på vort fornemste møde, generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen afholder sit næste møde i uge 7 i februar, hvor indkaldelse samt bilag til generalforsamlingen gøres helt færdige. Bestyrelsen har allerede to forslag klar ud over de vedtægtsbestemte punkter:

 

1. Stillingtagen til fortsættelse af runde NUL-ordningen vedr. fordeling af banetider indendørs,

 

2. Forslag om indførelse af helårskontingent fra foreningsåret 2017.

 

I er velkomne til at spørge de enkelte bestyrelsesmedlemmer om indholdet i de to forslag.

 

Med hensyn til valgene til foreningens ledelse og udvalg har vi følgende bemærkninger:

 

  • Har du interesse i at komme med i arbejdet det ene eller andet sted, opfordres du til at henvende dig til det relevante udvalg eller et bestyrelsesmedlem,
  • Vi søger p.t. emner til kassererposten. Det er væsentligt, at vedkommende er indstillet på at udvikle og passe funktionen støt og sikkert for en periode, da vi skal kunne betale hele tiden samtidigt med, at bestyrelsen skal forsynes med diverse oplæg og indstillinger året igennem. Vores bogholder klarer bogføring m.v. på glimrende vis, medens øvrige bestyrelsesmedlemmer tager sig af lønbogholderiet og opkrævning af kontingenter og træningsgebyrer. Så ser du en opgave i at komme med i løsning af en vigtig opgave for klubben, hører vi meget gerne fra dig snarest,
  • Vi har et nyt emne som formand for juniorudvalget, hvis børn selv spiller i klubben tillige med vedkommende selv. Et par forældre yderligere har meldt sig for at hjælpe med sociale opgaver på juniorområdet. Så vi ser ud til at få (gen-)etableret et rigtigt juniorudvalg, hvilket er meget glædeligt.

 

Endelig giver udviklingen det sidste halve års tid anledning til at drøfte sammensætningen af  hold på tværs af klubben. Helle Christensen og Torben Sejer er inde over dette sammen med Einar Schwarz. Afklaring forventes i god tid inden den 1. marts, hvor vi skal tilmelde holdene til udendørs. Der bliver i motionistudvalget yderligere set på, hvordan vi kan sikre en forplejningsordning i klubhuset udendørs til sommer.

 

Til slut har vi modtaget klager over, at der ryges i herrenes omklædningsrum. Lad os derfor minde om, at der ganske enkelt ikke må ryges på vores idrætsanlæg og slet ikke i omklædningsrummene.

 

 

Bestyrelsen, den 17. januar 2016


   

Udsendt af:
Rødovre Tennisklub
* Informationsudvalget *
 

 


Skriv til os:
info@rt-tennis.dk

 

 

 

Klik her for at afmelde kommende nyhedsbreve.

Bemærk, at klubben KUN sender information til medlemmer via email. Afmelder du dette, må du finde nyt via hjemmesiden!