Arkiv
        

 

Nyhedsbrev - 13. juli 2015

 


 

Vejrentusiaster på vej ind i 2. halvår 2015

 

I år skal man virkelig være entusiast for at møde op og spille tennis i snart sagt et hvilket som helst vejrlig. Vi har haft et køligt blæsende forårsvejr det meste af tiden og får muligvis én af de kølige somre, der indimellem blæser ind fra Nordatlanten.

Sportsligt afvikler vi som altid holdkampe, deltager i pointstævner, afvikler interne konkurrencer og private træf på anlægget.

På holdsiden noterer vi:

  •  At vores elitehold ligger godt til og muligvis tager de sidste skridt mod oprykning den 15. august og 22. august,
  • At vores juniorhold klarer sig rigtigt flot denne sommer.  

Der har været stor tilslutning til træning, hvad enten det drejer sig om elite-, junior- eller motionistspillere. Meget lovende for spilleniveauet fremover!

 

Tennisskoler i uge 32.

Vi afholder tennisskoler for juniorer den 3.-6. august og motionister den 7.-9. august. I skrivende stund er der 10 pladser ledige til juniortennisskolen mens motionisttennisskolen er fuldtegnet med 4 på venteliste.

Tilmelding (til juniortennisskole) via hjemmesiden

 

Tegning af medlemskaber indendørs

Tegningsrunde 0 og 1 er afviklet indendørs. I alt 110 spillere har tegnet et medlemskab p.t.

Tegningsrunde 2 for motionsspillere starter nu og løber frem til 16. august.

Mere information om tilmelding til 2. runde og ansøgningsskema: Klik her

 

Samtidigt tegner vi junior- og elitemedlemskaber – så træningsplaner for begge disse medlemsgrupper kan komme på plads i god tid inden den 1. oktober. Henvendelse til Einar Schwarz, hvis I agter at fortsætte indendørs med træning som junior- eller elitespillere.

Hallen og eftersommermedlemskaber

Hallen tages i brug som vanligt allerede den 10. august, så man kan gå indendørs, hvis det bliver tidligt mørkt eller regner. Organiseret træning og holdkampe har fortrinsret til hallen, hvis vejrliget kræver dette.

Bemærk, at det er tiden at bliver eftersommermedlem nu, hvis du vil prøve at spille i Rødovre til sommer og i øvrigt komme i betragtning til et indendørs medlemskab.

Kontingentsatserne er følgende:

 

Medlemstype

Indmeldelsesgebyr

Kontingent

Samlet

Junior *)

170 kr.

230 kr.

400 kr.

Senior **)

170 kr.

330 kr.

500 kr.

Senior formiddag

170 kr.

165 kr.

335 kr.

*) Træning 1 gang ugentligt 250 kr.; 2 gange om ugen 375 kr.

**) Elite som junior, motionister jævnfør særligt udbud

 

Indmeldelse, registrering og betaling via hjemmesiden, så er du medlem i løbet af ca. 5 hverdage. Tegning kan ske fra den 20. juli, så du får op til 3 måneders spilletid på denne  måde.

 

Ledelse og økonomi

Vi færdiggør halvårsregnskabet i løbet af indeværende måned, men det ser ud til, at vi kommer under budget medlemsmæssigt, sikkert på grund af den kølige sommer.

 

Udgiftsmæssigt får vi et smæk på grund af Marcins langvarige skade nr. 2 – også selvom vi henter syge-/dagpenge som kompensation for noget af udgiften. De øvrige trænere og her specielt Aleksander, Rasmus og Einar trækker et stort ekstra læs denne sommer, så vi servicemæssigt har kompenseret ca. 90 % af det planlagte. Vi har holdt igen med øvrige udgifter og kan indhente noget at tabene herigennem.

 

Vores kasserer er nu næstformand Helle Christensen. Helle tager sig af udgiftsbilagene, medens Poul Lundberg som hidtil tegner indtægtssiden. Såvel kasserer som formand godkender som hidtil alle betalinger i forening på Netbanken, men alle udgiftsbilag afleveres fremover til Helle Christensen. Bogholderi, medlemsservice og indberetninger til det offentlige varetages uændret af Medlemsservice v/Elisabeth Jensen.

 

Bestyrelsen efterlyser hermed kassereremner, der kan påtage sig udfordringen mere varigt. En opdatering af ønskeprofilen for en kasserer sker i løbet af sommeren. Er du interesseret i at være med til at drive klubben fra den centrale kassererpost, bedes du rette henvendelse til Helle Christensen eller Poul Lundberg.

 

Erik Worsøe flytter her i efteråret til ny bolig i Holte, men fortsætter som medlem i Tennisklubben. Der skal fra bestyrelsens side lyde en VARM TAK til Erik for hans indsats for bestyrelsen det forgangne år.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 


   

Udsendt af:
Rødovre Tennisklub
* Informationsudvalget *
 

 


Skriv til os:
info@rt-tennis.dk

 

 

 

Denne E-mail er sendt til:


Klik her for at afmelde kommende nyhedsbreve.

Bemærk, at klubben KUN sender information til medlemmer via email. Afmelder du dette, må du finde nyt via hjemmesiden!