Arkiv
        

 

Nyhedsbrev - 22. marts 2015

 


 

I dette nyhedsbrev kan du læse om:

  • Standerhejsning 2015
  • Spilletid
  • Kontingenter
  • Gentegning af indendørsbaner

God læselyst.


Generalforsamlingen den 3. marts vedtog beslutninger, der vedrører os alle og brugerbestyrelsen tog den 10. marts stilling til vigtige forhold for alle os brugere af tennisanlægget.

 

Bestyrelsen iværksatte på bestyrelsesmødet samme tirsdag, den 10. marts, de fornødne indsatser:  

 

Standerhejsning 2015

Standerhejsning foregår

fredag den 24. april 2015 kl. 17.00

Bestyrelsen er glad for at viderebringe beslutning om, at brugerbestyrelsen atter i år lader en ekstern leverandør stå for forårsklargøring af banerne. 

 

Brugerbestyrelsen forventer derfor at frigive banerne fredag den 24. april kl. 17.00, hvor vi så afholder den traditionelle standerhejsning. Der er naturligvis det forbehold, at kommer vinteren stærkt tilbage med frost og megen regn i april, kan dette udskyde frigivelse af banerne helt eller delvist. Banerne indendørs vil stadig være i brug til og med torsdag den 30. april. 

 

Vi håber at se rigtig mange til standerhejsningen. Flere detaljer senere, når vi er sikre på vejrets udvikling. 

 


Det drejer sig om spilletid

Generalforsamlingen den 3. marts var velbesøgt med over 50 deltagere. Vi konstaterede atter fremgang i foreningen og tilslutning til den linje, der er lagt generelt; læs i øvrigt det officielle referat.

 

I Rødovre Lokalnyt har vi atter fået omtale af de vigtigste debatter, som du kan åbne ved at klikke her.     

 

Det er glædeligt at se så konstruktiv en debat, som rigtigt mange medlemmer involverede sig i.

 


Kontingenter udendørs opkræves nu

Via NETS er der opkrævninger på vej til alle seniorer med betalingsfrist den 31. marts 2015. Alle motionsspillere på heltid samt formiddagsmedlemmer modtager en opkrævning på henholdsvis 930 og 310 kr. Passivt medlemskab tegnes for 140 kr.

 

Junior- og elitespillere får individuelle opkrævninger afstemt med træningsplanerne for samme. Det vil sige, at kontingentopkrævningen suppleres med en opkrævning af aftalte træningsgebyrer. 

 

Har du ændringer i dit medlemskab, så sørg for at få dette meldt ind til Medlemsservice på medlemmer@rt-tennis.dk snarest.   

 

Allerede den 15. april udsendes nøglebriksbrevene til alle medlemmer, der har betalt rettidigt. Dette brev er en forudsætning for at kunne færdes på anlægget og reservere baner fra den 25. april 2015. Så hjælp dig selv og vores administration ved at betale til tiden, dvs. om ca. 10 dage.

 


Gentegning af baner indendørs

Generalforsamlingen besluttede den 3. marts, at give medlemmer med runde 1 medlemskab mulighed for at gentegne samme banetid den kommende vinter. Bestyrelsen har straks iværksat denne proces, hvor 21 baneaftaler samt Lørdag Morgen-medlemskaberne skal være afklaret senest den 31. marts 2015 (se brev sendt til de pågældende medlemmer).

 

Betaling for disse medlemskaber skal være sket inden den 30. april 2015. Er dette ikke tilfældet, fortabes muligheden for at gentegne medlemskabet.

 

Det normale udbud af baner indendørs afvikles som altid i juni måned, dog således at medlemmer, der har gentegnet en bane i runde 0, ikke kan deltage igen, før vi kommer til 2. runde. Lørdag Morgen-medlemskaber er omfattet af runde 0-tilbudet.

 

Tre banetider om formiddagen kan ikke gentegnes, da brugerbestyrelsen for tennisanlæggene har ophævet Rødovre Tennisklubs mulighed for at tegne disse baner som faste banetider. De pågældende medlemmer må så indgå i fase 1, hvor der fortsat er mulighed for at tegne gode banetider om formiddagen på hverdage.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

   

Udsendt af:
Rødovre Tennisklub
* Informationsudvalget *
 

 


Skriv til os:
info@rt-tennis.dk

 

 

 

Denne E-mail er sendt til:


Klik her for at afmelde kommende nyhedsbreve.

Bemærk, at klubben KUN sender information til medlemmer via email. Afmelder du dette, må du finde nyt via hjemmesiden!